Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „Učíme se inspirací“

Letní škola 2020

I letos pro nás projekt Podpora práce učitelů připravil letní školu. Přiznám se, že jsem ale tentokrát přijížděla s obavami. Místo tradičních workshopů nás totiž čekal obtížný úkol – připravit se školami workshopy na závěrečnou květnovou konferenci.

A tak jsme společně přemýšleli nad vybranými tématy škol, diskutovali nad jednotlivými gramotnostmi a uvažovali, jak nám při tom všem může pomoci kolegiální podpora. Od počátku jsme věděli, že nechceme naše budoucí účastníky konference nudit a že si tedy musejí na vlastní kůži zažít alespoň trochu z toho, co jsme my prožívali ve školách v průběhu tří let projektu. Běžely nám hlavou otázky vzájemné spolupráce při projektech, párové výuky, změn ŠVP, učitelského portfolia, bezpečnosti dětí na internetu, konkrétních čtenářských dovedností, připravovali jsme práci s Bee-Boty, robůtkem Tiem, 3D objekty a QR kódy, snažili se dopátrat spojovacích prvků výuky čtenářských strategií v mateřské a základní škole a hledali cestu dětí ke knihám. Nakonec jsem se nestačila divit, kolik témat a různých přístupů se tu objevilo.

Když jsme poslední den procházeli plakátky s osnovou workshopů a připisovali zpětnou vazbu, uvědomovali jsme si, že je za námi kus pořádné práce a spousta aha momentů. A to nejen na letní škole. Celou letní školu nás totiž provázel její hlavní motiv zahrady. Každý učitel, parťák nebo garant si představil v souvislosti se školou trochu něco jiného, ale možná si také představili, že naše školy byly zahradami, do kterých jsme seli semínka a které musíme dál zalévat a pečovat o ně, aby se z nich nakonec mohly v květnu těšit i školy jiné.

 


Projekt TIO – TIO a mobil

Příběh nabízí možnost otevřít s dětmi téma využívání i zneužívání moderních technologií v každodenním životě, ochrany zdraví, bezpečnosti a etiky v digitálním prostředí. Činnosti vám mohou zpestřit komiks a dějové karty. Díky této aktivitě můžete u dětí rozvíjet digitální gramotnost.
Celý příspěvek »


Žáci 5. B a jejich výuka #nadalku

Při příležitosti speciálu České televize „Země v nouzi – ponaučení z krize“ zveřejňujeme na Metodickém portálu RVP.CZ v rámci spolupráce kampaně Gramotnosti.pro život a portálu Spomocník zkušenosti z online výuky jedné páté třídy v Praze, konkrétně na ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6. Žáci dostali za úkol zamyslet se nad pozitivy a negativy výuky na dálku. Šlo o souvislé texty, ze kterých paní třídní učitelka Marie Hofmanová udělala souhrn z těch nejlepších, nejdojemnějších i nejvtipnějších vyjádření – bez korektury. „Moji školáci pracovali a pracují v aplikaci Microsoft Teams – realizujeme on-line meetingy, nabízíme sdílené soubory a testy Forms. Pak žáci také pracují v malých skupinkách, kde společné kooperují na pracovních zadáních a také sdílejí svoje zážitky. Ale chyběly jim další aktivity, které dříve brali jako samozřejmost – exkurze, výlety, projekty s pokusy. Také výchovy – hra na ukulele, boomwhackery, vyrábění. Připravili jsme pro ně alespoň přírodovědnou a pohádkovou hru s úkoly v Divoké Šárce. Pomocí připravených úkolů ve fóliích hledali pomocí GPS ve skupince nebo rodinných týmech, každá z tras měřila 6 kilometrů. Následně sdíleli fotky i zážitky.“

Celý příspěvek »