Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Příspěvky se štítkem „inspirace do výuky“

Charakteristika literární postavy a rozvoj čtenářské gramotnosti

Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat. Než se však dostanou k samotnému úkolu: vysvětlíme si, jak dělíme charakteristiku postavy (vnější a vnitřní), sami si vyzkoušejí ve stručnosti charakterizovat svého spolužáka a ostatní mají za úkol ho poznat.

Celý příspěvek »


Letní škola 2020

I letos pro nás projekt Podpora práce učitelů připravil letní školu. Přiznám se, že jsem ale tentokrát přijížděla s obavami. Místo tradičních workshopů nás totiž čekal obtížný úkol – připravit se školami workshopy na závěrečnou květnovou konferenci.

A tak jsme společně přemýšleli nad vybranými tématy škol, diskutovali nad jednotlivými gramotnostmi a uvažovali, jak nám při tom všem může pomoci kolegiální podpora. Od počátku jsme věděli, že nechceme naše budoucí účastníky konference nudit a že si tedy musejí na vlastní kůži zažít alespoň trochu z toho, co jsme my prožívali ve školách v průběhu tří let projektu. Běžely nám hlavou otázky vzájemné spolupráce při projektech, párové výuky, změn ŠVP, učitelského portfolia, bezpečnosti dětí na internetu, konkrétních čtenářských dovedností, připravovali jsme práci s Bee-Boty, robůtkem Tiem, 3D objekty a QR kódy, snažili se dopátrat spojovacích prvků výuky čtenářských strategií v mateřské a základní škole a hledali cestu dětí ke knihám. Nakonec jsem se nestačila divit, kolik témat a různých přístupů se tu objevilo.

Když jsme poslední den procházeli plakátky s osnovou workshopů a připisovali zpětnou vazbu, uvědomovali jsme si, že je za námi kus pořádné práce a spousta aha momentů. A to nejen na letní škole. Celou letní školu nás totiž provázel její hlavní motiv zahrady. Každý učitel, parťák nebo garant si představil v souvislosti se školou trochu něco jiného, ale možná si také představili, že naše školy byly zahradami, do kterých jsme seli semínka a které musíme dál zalévat a pečovat o ně, aby se z nich nakonec mohly v květnu těšit i školy jiné.

 


Projekt TIO – TIO a signál

Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a komunikovali, jakými způsoby je možné si informace předávat. Naleznete zde náměty na různé tvořivé činnosti a hry, můžete si zahrát třeba na indiány, námořníky nebo objevit kouzlo práce s komiksem.
Celý příspěvek »


E-knihy v hodinách cizích jazyků

Chtěla bych se žáky vytvářet a zároveň bych k tomu chtěla využít digitální technologie. Doba je k tomu ideální. Vždycky se mi líbily online knihy, ve kterých se dalo listovat. Ale v jakém nástroji takovou knihu vytvořit? Mnozí kolegové pomohou a jistě nám doporučí Book Creator. Vytvořit si e-knihu nikdy nebylo jednodušší. Praktickou zkušenost nám popíše Mgr. Petra BoháčkováCelý příspěvek »


Nová Pětiminutovka – Aktivita: „Tweetni to!“ | Vanda Vaníčková

Krátké video se věnuje tematice médií a jejich zapojení do vzdělávání ve škole či doma. Představujeme aktivitu Tweetni to!, kterou lze využít napříč předměty.

V této aktivitě děti pracují s mediálním sdělením. V něm nalézají důležité informace, které shrnují do krátkého tweetu, což rozvíjí čtenářskou gramotnost. Celý příspěvek »


Projekt TIO – TIO a robosvět

Materiál nabízí úvodní příběh o robůtkovi TIOovi a jeho kamarádovi programátorovi Michalovi. Můžete s dětmi zkoumat svět ROBOSVĚT, který je místem pro objevování, tvoření a seznamování s digitálním světem. Představí se vám TIO a vy můžete společně s ním rozvíjet fantazii dětí a tvořivě ztvárňovat představy o TIOvi a ROBOSVĚTĚ.
Celý příspěvek »


Pitvání nás baví

Všichni známe z filmů o lékařích otřepanou větu: „Skalpel prosím.“ Pak je tu třeba i starý dobrý vtip z televarieté osmdesátých let: „Operuji a najednou koukám, že už pitvám.“ Obojí se vám téměř zhmotní při virtuální pitvě žáby, myši, švába nebo třeba holuba. Pomocí multimediálních aplikací virtuálních pitev se můžete dostat doslova pod kůži zkoumaného zvířete. Potenciál pro výuku je přitom velký. Žáci se tím názorně seznamují s podobou a uspořádáním vnitřních orgánů vybraných zvířat, navíc je to možná bude i bavit. Vše je zcela bezpečné, humánní a věrohodné. Nakonec využijí i skalpel, nůžky, svorky a nechybí ani preparační miska. Celý příspěvek »