Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Letní škola 2020

I letos pro nás projekt Podpora práce učitelů připravil letní školu. Přiznám se, že jsem ale tentokrát přijížděla s obavami. Místo tradičních workshopů nás totiž čekal obtížný úkol – připravit se školami workshopy na závěrečnou květnovou konferenci.

A tak jsme společně přemýšleli nad vybranými tématy škol, diskutovali nad jednotlivými gramotnostmi a uvažovali, jak nám při tom všem může pomoci kolegiální podpora. Od počátku jsme věděli, že nechceme naše budoucí účastníky konference nudit a že si tedy musejí na vlastní kůži zažít alespoň trochu z toho, co jsme my prožívali ve školách v průběhu tří let projektu. Běžely nám hlavou otázky vzájemné spolupráce při projektech, párové výuky, změn ŠVP, učitelského portfolia, bezpečnosti dětí na internetu, konkrétních čtenářských dovedností, připravovali jsme práci s Bee-Boty, robůtkem Tiem, 3D objekty a QR kódy, snažili se dopátrat spojovacích prvků výuky čtenářských strategií v mateřské a základní škole a hledali cestu dětí ke knihám. Nakonec jsem se nestačila divit, kolik témat a různých přístupů se tu objevilo.

Když jsme poslední den procházeli plakátky s osnovou workshopů a připisovali zpětnou vazbu, uvědomovali jsme si, že je za námi kus pořádné práce a spousta aha momentů. A to nejen na letní škole. Celou letní školu nás totiž provázel její hlavní motiv zahrady. Každý učitel, parťák nebo garant si představil v souvislosti se školou trochu něco jiného, ale možná si také představili, že naše školy byly zahradami, do kterých jsme seli semínka a které musíme dál zalévat a pečovat o ně, aby se z nich nakonec mohly v květnu těšit i školy jiné.

 


Pohádka o Červené Karkulce

Zuzana Tascas Vám v krátkém článku pro předškolní vzdělávání představí ucelený blok aktivit založených na práci se základní pohádkou o Červené Karkulce. Jde především o aktivity vedoucí děti k činnostem, které jsou jim blízké, přirozené a zároveň pomáhají rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost.

Celý příspěvek »


Mentorská a kolegiální podpora

V projektu PPUČ vytváříme podporu učitelům, aby dokázali získat dovednosti pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků, se kterými pracují. Vytváříme obsahy odborných materiálů, připravujeme setkání odborníků, setkáváme se s učiteli na společenstvích praxe a mnohých dalších inspirativních akcích, vytváříme dalších nástroje podpůrného charakteru. Celý příspěvek »


Letní škola 2020 – fotoreport

Fotogalerii z Letní školy 2020 najdete na Facebooku nebo na Google Fotkách (galerie jsou stejné). Celý příspěvek »


Inovace vzdělávání v mateřské škole aneb jak na gramotnosti u dětí předškolního věku

 

Představujeme Vám pracovní verzi materiálu „Gramotnosti ve vzdělávacích oblastech – předškolní vzdělávání“, který vznikl jako jeden z produktů v rámci projektu PPUČ. Shrnuje a vysvětluje problematiku pojetí čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání a připomíná jeho specifika, metody a formy práce s dětmi v mateřské škole.

Není houba jako houba aneb jdeme hledat Vožobuli

Můžeme v lese najít houbu Vožobuli? Jak poznáme, která houba je jedlá a která jedovatá? Umíme se v lese správně chovat? Běžte s dětmi do přírody, ukazujte dětem, jak se šetrně a s úctou chovat k přírodě a společně prožívejte vše naplno všemi smysly. Pomocí různorodých pestrých aktivit můžete přirozeně propojovat a rozvíjet různé gramotnosti. Celý příspěvek »


Projekt TIO – TIO a mobil

Příběh nabízí možnost otevřít s dětmi téma využívání i zneužívání moderních technologií v každodenním životě, ochrany zdraví, bezpečnosti a etiky v digitálním prostředí. Činnosti vám mohou zpestřit komiks a dějové karty. Díky této aktivitě můžete u dětí rozvíjet digitální gramotnost.
Celý příspěvek »


Projekt TIO – TIO a signál

Pomocí příběhu nahlédnete společně s robůtkem TIO a Michalem do historie. Dozvíte se, jak se dřív lidé dorozumívali a komunikovali, jakými způsoby je možné si informace předávat. Naleznete zde náměty na různé tvořivé činnosti a hry, můžete si zahrát třeba na indiány, námořníky nebo objevit kouzlo práce s komiksem.
Celý příspěvek »


7. minikonference odborného panelu – Matematická gramotnost

V pořadí sedmá minikonference odborného panelu k matematické gramotnosti se bude konat 26. 8. 2020 od 9.30–16.30 v sídle Národního pedagogického institutu ČR (Senovážné náměstí 25, Praha 1). 

 

E-knihy v hodinách cizích jazyků

Chtěla bych se žáky vytvářet a zároveň bych k tomu chtěla využít digitální technologie. Doba je k tomu ideální. Vždycky se mi líbily online knihy, ve kterých se dalo listovat. Ale v jakém nástroji takovou knihu vytvořit? Mnozí kolegové pomohou a jistě nám doporučí Book Creator. Vytvořit si e-knihu nikdy nebylo jednodušší. Praktickou zkušenost nám popíše Mgr. Petra BoháčkováCelý příspěvek »