Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Září 2020

Za poznáním sociálně patologických jevů

Článek představuje inspiraci, jak zapojit téma osobností do výuky o sociálně patologických jevech. Problematika sociálních deviací a patologií je velice aktuální a žákům je známá především z médií, právě v souvislosti se slavnými osobnostmi.

Celý příspěvek »


Ohlédnutí za 7. minikonferencí odborného panelu matematické gramotnosti

Článek přináší ohlédnutí za sedmou minikonferencí odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 26. srpna 2020 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci větších i menších projektů, které mají v gesci problematiku matematické gramotnosti. Celý příspěvek »


Pozvánka na konferenci „Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony“

Rádi bychom pozvali odbornou veřejnost na online konferenci s názvem Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony. Ta se uskuteční 8. října 2020 od 15:00 do 16:30. 

Celý příspěvek »


Pozvánka na minikonferenci digitální gramotnosti

Zveme Vás na 7. minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti s podtitulem Digitální gramotnost napříč obory a nová informatika.

Akce se koná online, 2. 10. 2020 od 09:00–15:30. Přihlásit se můžete na tomto odkazu: gramotnosti.pro/paneldgprihlaseni

 

 


Tý jo… to je tedy něco!

Pravděpodobně takovým způsobem by reagoval robůtek TIO, pokud by nahlédl do příběhů o sobě samém. Navíc by při tom určitě skákal a výskal radostí. Něco podobného se stalo i mně. Kromě nadšení jsem ale byla i dojatá, že se něco tak výjimečného podařilo. Celý příspěvek »


Charakteristika literární postavy a rozvoj čtenářské gramotnosti

Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat. Než se však dostanou k samotnému úkolu: vysvětlíme si, jak dělíme charakteristiku postavy (vnější a vnitřní), sami si vyzkoušejí ve stručnosti charakterizovat svého spolužáka a ostatní mají za úkol ho poznat.

Celý příspěvek »


Nový pomocník pro oblast společného vzdělávání – aplikace Zapojmevšechny.cz

Týká se vás inkluze? Inspirujte se těmi nejlepšími! V nové aplikaci Zapojmevšechny.cz se můžete dozvědět, jak fungují kvalitní inkluzivní školy, kde se cítí dobře učitelé, žáci i rodiče.

Aplikace obsahuje praktické příklady, metodiky a aktivity, vzorové dokumenty, inspiraci ze škol u nás i v zahraničí. Na jejím obsahu se podíleli odborníci z oblasti společného vzdělávání (inkluze) i pedagogové, kteří se denně s žáky se speciálními potřebami potkávají a řeší s nimi různé situace. Nezapomínáme ani na rodiče. Celý příspěvek »


Technické vybavení pro hybridní výuku

Nevíme, zda přijde druhá vlna covid-19, a tak nevíme, zda se školy neuzavřou tak, jako na jaře letošního roku. Inspirujte se opravdu dlouhým a informačně vyčerpávajícím článkem Václava Maněny na téma technického vybavení pro vzdálenou výuku. Najdete v něm tipy na vybavení, které si zaslouží vaší pozornost. Je psán odlehčenější formou, ale obsah vás zaujme natolik, že formu trochu upozadíte. 

Článek najdete na této adrese

 


Mezinárodní den gramotnosti přináší mapu gramotností v ČR

K příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti, který podle UNESCO připadá na 8. září, spouští Národní pedagogický institut (NPI ČR) jednoduchou Mapu gramotností v ČR. Chce tak upozornit na téma gramotností, vyzdvihnout a sbírat místa, kde se gramotnosti rozvíjí, ale také podpořit školy, učitele či instituce ve využívání gramotností. Subjekty se do mapy mohou přidávat celý měsíc, který uzavře on-line konference 2. října.

Prosíme Vás o vložení doporučení na organizaci, která se dle Vás věnuje efektivní a dlouhodobé podpoře učitelů MŠ a ZŠ v rozvoji vybrané gramotnosti. Nominovat můžete i svou školu nebo organizaci, která se podpoře učitelů věnuje a je ochotná své know-how sdílet nebo ho veřejně prezentuje online.

Oceňte organizaci, knihovnu, jinou školu, která pro Vás organizuje workshopy, otevřené dílny a další akce, díky kterým mohou učitelé růst a lépe porozumět příležitostem, které do výuky na MŠ/ZŠ přináší gramotnosti.

Nominujte organizaci Celý příspěvek »


Globální problémy současného světa

Zuzana Cibulková a její článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Celý příspěvek je koncipován jako příprava na jednu vyučovací hodinu, která může být zařazena do tematického celku Globalizace. Hodinu můžeme fázovat dle třífázového modelu učení E-U-R a zařadit dle následující metody.

Celý příspěvek »