Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Žáci 5. B a jejich výuka #nadalku

Při příležitosti speciálu České televize „Země v nouzi – ponaučení z krize“ zveřejňujeme na Metodickém portálu RVP.CZ v rámci spolupráce kampaně Gramotnosti.pro život a portálu Spomocník zkušenosti z online výuky jedné páté třídy v Praze, konkrétně na ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6. Žáci dostali za úkol zamyslet se nad pozitivy a negativy výuky na dálku. Šlo o souvislé texty, ze kterých paní třídní učitelka Marie Hofmanová udělala souhrn z těch nejlepších, nejdojemnějších i nejvtipnějších vyjádření – bez korektury. „Moji školáci pracovali a pracují v aplikaci Microsoft Teams – realizujeme on-line meetingy, nabízíme sdílené soubory a testy Forms. Pak žáci také pracují v malých skupinkách, kde společné kooperují na pracovních zadáních a také sdílejí svoje zážitky. Ale chyběly jim další aktivity, které dříve brali jako samozřejmost – exkurze, výlety, projekty s pokusy. Také výchovy – hra na ukulele, boomwhackery, vyrábění. Připravili jsme pro ně alespoň přírodovědnou a pohádkovou hru s úkoly v Divoké Šárce. Pomocí připravených úkolů ve fóliích hledali pomocí GPS ve skupince nebo rodinných týmech, každá z tras měřila 6 kilometrů. Následně sdíleli fotky i zážitky.“

Za redakci Metodického portálu RVP.CZ, který provozuje Národní pedagogický institut ČR, paní učitelce i celé třídě dáváme velký palec nahoru a věříme, že si z tohoto společného zážitku přenesou co nejvíce pozitivního i do svého celoživotního učení a přístupu k objevování nových věci. Navíc, jak říká Marie: „Učím první rok, je to opravdu originální zahájení učitelské kariéry, ani já na to nikdy nezapomenu.“ 

Před zveřejněním jsme výroky dětí ukázali i vybraným hostům pořadu ČT Země v nouzi. Zeptali jsme se jich na několik otázek:

 • Jaký vzkaz byste poslali paní učitelce Marii a celé 5. B? 
 • Co může společnost a konkrétní odpovědní aktéři udělat, abychom se na budoucí podobné výzvy lépe připravili? 
 • Jaký je potřeba udělat první krok na podporu práce Marie a celé její školy do dalšího školního roku?

Zpětná vazba pro 5. B a jejich paní učitelku od Jaroslava Maška, editora portálu Spomocnik.rvp.cz a aktivního učitele SŠ, inspirátora učitelů ZŠ a SŠ. 

 • Myslím, že se vám uvedenými aktivitami skvěle povedlo rozvíjet kreativitu a tvůrčí schopnosti u žáků pomocí sdílených zážitků. Pro mě je vždy důležité společně se žáky objevovat tu formu, která je nejvíce baví a pomáhá jim co nejvíce rozvinout jejich kreativitu, tzn. kdo se raději vyjadřuje pomocí textu, píše, kdo fotí, tvoří koláž či slideshow, kdo rád natáčí, vrhne se na video. Nebo v rámci týmu tyto formy kombinují a při tvorbě společného díla se specializují na to své. 
 • Je také úžasné, že jste dokázali zapojit více technologií (GPS, focení, sdílení) a smysluplně je propojit, ještě se u toho hýbat a trávit čas v přírodě. Držím palce i v dalším zapojení technologií ve vaší výuce a v integraci online výuky do té prezenční.”

Zpětná vazba Kamila Kopeckého, učitele VŠ (UPOL) a garanta programu e-bezpečí, experta v oblasti rizikového chování dětí online. 

 • Je skvělé, že se paní učitelce podařilo udržet si s dětmi kontakt i v době koronakrize a že dokázala motivovat a aktivizovat své žáky, přestože s nimi nebyla v přímém kontaktu. Pevně věřím, že mnohé online aktivity bude paní učitelka i žáci používat i poté, co omezení skončí. 
 • Společnost si musí uvědomit, jak důležitá a náročná učitelská profese je. Zároveň si velká část rodičů, kteří se stali aktivními účastníky vzdělávání svých dětí, uvědomila, jak je složité a obtížné žáky v domácím prostředí vzdělávat, jak velké množství vzdělávacího obsahu žáci musí absorbovat, jak je těžké děti motivovat… ale také, jak velký rozdíl je mezi jednotlivými učiteli a jejich přístupem. Pokud bych mohl vypíchnout několik klíčových bodů: školy nutně potřebují kvalitní vybavení (včetně rychlého internetového připojení), motivované učitele (investice do lidských zdrojů) a podporu rodičů. Osobně se přimlouvám také za optimalizaci vzdělávacího obsahu a jeho případnou redukci – děti jsou velmi často zaplavovány nadbytečnými informacemi.
 • Osobně si myslím, že především opětovně upevnit vztahy v třídním kolektivu, který byl rozdělen. A poté v klidu a postupně dohánět, co se zameškalo. V žádném případě však nenaběhnout do režimu radikálního zkoušení.

Kamil Kopecký také sepsal k tématu vzdělávání a koronakrize komentář na svém blogu. Články Jaroslava Maška najdete na Spomocníkovi, konkrétně například Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy. Další příspěvky naleznete v příslušném seriálu.

Podněty od expertů a paní učitelky sesbíral Petr Naske, hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů a kampaně Gramotnosti.pro život v Národním pedagogickém institutu ČR. „Zkušenost s výukou #nadalku ukazuje, že každé dítě potřebuje jiné podmínky pro co největší podporu jejich každodenního učení. Nastalá situace nám všem ukázala, jak pestré mohou být formy i obsahy každodenního učení a že i při práci doma v kombinaci s homeoffice rodičů se vlastně všichni učíme. Každý den. Věříme, že učitelé budou ochotni více podstupovat online formy profesního rozvoje a sdílet zkušenosti, hledat cesty k podpoře svých žáků,“ komentuje Petr Naske. Zájemce o sdílení zkušeností z „učení v souvislostech“ zveme na naše FB stránky a do skupin v NPI ČR (Gramotnosti.pro životMetodický portálICT podpora SYPO a Inkluze v praxi). Zájemce o sdílení zkušeností zveme k autorské spolupráci na článcích a obsahu pro Metodický portál RVP.CZ v kampani Hledáme autory – gramotnosti.pro život

Hodně zdraví a inovativních nápadů ve třídách přejeme za týmy Gramotnosti.pro a Metodický portál RVP.CZ.

Příloha – Jak žáci 5. B hodnotí distanční výuku (bez zásahu do textů dětí)

VÝHODY

 • Za jednu z největších výhod se dá považovat to, že člověk může ráno mnohem déle spát, protože školní vyučování není zahájeno tak brzy a doprava do školy nezabírá žádný čas.
 • Také se nemusíme ploužit s těžkou aktovkou do školy.
 • Nemusíme vstávat tak brzy, a tak jsme čilejší.
 • Můžeme trávit více času s rodinou, která funguje jako náš pomocník.
 • Když pochopím zadání, tak cvičení udělám rychleji než ve třídě.
 • Naučíme se porozumět textu a plánovat plán učiva.
 • Testy jsou mnohem jednodušší, protože máme kolikrát na výběr z několika možností, kdežto ve škole je všechny píšeme.
 • Výhodou jsou i konference, protože tam probíráme nové učení, což je potřeba, a kontrolujeme i to, co máme mít hotové.
 • Skupinky, co nahrazují hnízdečka, jsou také dobré, s kamarády se tam můžeme poradit s tím, co nevíme a oni třeba ano.
 • Také je výhoda, že od nás nikdo nemůže opisovat nebo nás otravovat.
 • Můžeme se naučit nové dovednosti, například péct nebo vařit.  
 • Naučíme se lépe využívat elektroniku, nejen pro zábavu.
 • Můžeme zůstat v pohodlném oblečení, a nezáleží, jaké je venku počasí.
 • Takto se naučíme lépe komunikovat a spolupracovat, a to je pro život velmi důležité.
 • Děti se v domácnosti mohou naučit na počítači nové dovednosti např. v aplikacích: Word – orientaci a úpravu textu, PowerPoint – vytvoření své vlastní prezentace, Forms – nastavení vlastního testu, Microsoft Teams – založení videokonference či audiohovoru.

NEVÝHODY

 • Člověk určitě látku lépe pochopí, když sedí ve školní lavici a učitel mu to vysvětlí osobně. Samozřejmě je to jiné, když vidíte látku napsanou a vysvětlenou přímo před sebou na tabuli a stačí zvednout ruku, když si nevíte rady.
 • Nevýhoda je, že doma nemáme kamarády, nemůžeme si s nimi o přestávkách povídat, učení ve škole by nám paní učitelka připravila zábavnější.
 • Přicházíme o předměty, které si nemůžeme nahradit dokonale sami.
 • Jednou z dalších nevýhod je dočasné zrušení i mimoškolního vzdělávání, tzv. zájmových kroužků.
 • Zrušily se školní výlety.
 • Také jak máme skupinky po pěti nebo šesti žácích, tak se nám špatně vypracovávají cvičení, protože na sebe nevidíme, takže když někdo něco řekne, tak třeba nevíme, co říkal, protože se to někdy sekne, nebo nevíme, co myslí, a proto nám často chybí nějaká cvičení.
 • Nevýhodou je, že se nevidíme s přáteli a s učiteli, a ti nás nemohou kontrolovat tak dobře, jako když nás mají pod dohledem. Také nemají přehled o tom, jestli zlobivé děti plní to, co nemusíme posílat.  
 • Také někdy třeba někdo předstírá, že mu nefunguje mikrofon.
 • Spousta dětí se doma nudí a neví co dělat.
 • Další nevýhoda je, že musíme většinu času strávit u počítače.
 • Žáci při testech nekontrolovatelně podvádí a učitelé jim v tom nedokážou zabránit.
 • Je těžké se soustředit a domov svádí k odpočinku na gauči.
 • Jako největší nevýhodu beru, že rodiče na mě nemají přes den moc času. Často doděláváme věci večer nebo i o víkendu. Učitel s námi řeší úlohy celé dopoledne a umí je líp vysvětlit.
 • Taky mi chybí hodiny tělocviku a plavání, při kterých si užijeme hodně zábavy.
 • Těžko se mi ale učí, když mám vedle sebe svojí starší sestru. Je na druhém stupni a mají úplně jiný program. A asi úplně nejméně úkolů z celé školy. Vadí mi, že si ze mě utahuje, že mám více učení.
 • Nevýhody jsou takové, že děti nemají kontakt a nevidí se. Je to velký problém v 5. třídě, protože se děti na konci roku nemusí ani vidět, jelikož na sebe nemají kontakt a nějaké děti odchází na gymnázium, což  platí i v 9. tříd.
 • Po nějakých věcech, které jsem dřív neměla ráda, se mi dokonce stýská.
 • Další nevýhoda je, že když někteří vyučující zadávají učení, tak to sice vypadá, že toho je málo, ale když to porovnáme s normální vyučovací hodinou ve škole, tak je toho hodně.
 • A jeden z největších problémů jsou kamarádi, kteří jsou pro nás opravdu důležití. Potřebujeme je ne jenom kvůli tomu, abychom pokecali, ale jsou taková celková opora našeho těla.
 • Vadit může i to že prostě nesedí v lavici a nemá před sebou paní učitelku a ta mu to hned vysvětlí, na druhou stranu mi to přijde zbytečné, protože paní učitelka se všechno snaží vysvětlit na konferencích, kde se jí můžeme ptát, na co chceme, a ona nám to vysvětlí.

SHRNUTÍ z pohledu žáků 5. B

 • Do budoucna by se mi líbilo mít kombinaci školy i domácího učení.
 • Takže si myslím, že toto učení z domova je v něčem výhodné a zároveň v něčem nevýhodné, protože to všechno má své mouchy. 
 • Dokonce mi už schází i naše školní jídelna.
 • Já si myslím, že nám to prospěje a že se osamostatníme.
 • Na závěr musím říct, že jsem se hodně naučila s počítačem a myslím, že se mi to bude někdy hodit.
 • Za tuto éru „covidového“ vzdělávání jsem se naučil spoustu nových věcí, např. dělit si práci, organizovat videokonference. Myslím, že je důležitá zodpovědnost, aby se člověk donutil začít vypracovávat svěřené úkoly, také podpora rodičů a prarodičů. Pro mě je to příjemná změna.
 • Já osobně zvládám domácí výuku celkem dobře, ale tím, že ve škole trávím třetinu svého života, tak mi dost chybí. A myslím si, že ti, kteří si přávali, aby se škola zavřela, zrušila apod., tak se jim přání splnilo a věřím v to, že už si to nikdy přát nebudou.
 • Jsem ráda, že jsem si mohla tento způsob výuky vyzkoušet, ale přesto už se těším zpět do školy na pravou výuku a řád.
 • Celkové shrnutí: přišli jsme o kamarády, ale o to víc se na ně můžeme těšit, něco nového se přiučíme, ale něco budeme muset opakovat. Já se do školy těším a doufám, že to za chvíli bude stejné jako dřív.

Autoři: Marie Hofmanová, Petr Naske

Na článku s námi spolupracovali Kamil Kopecký a Jaroslav Mašek.

 

 


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.