Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Gramotnosti na Smetance – ohlédnutí za školním rokem 2018–2019

Ve školním roce 2018–2019 jsme vstoupily do programu PPUČ pod záštitou NÚV – rozvíjení gramotností – matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a digitální gramotnost.

Tento rok byl pro nás „rozjezdový“, plný nových poznání a návštěv minikonferencí pořádaných NÚV.

Práci s knihami i matematické prvky jsme používali a zařazovali do činností s dětmi i dříve, ale vstupem do programu PPUČ jsme si začali více uvědomovat gramotnosti.

Nedá se říci, že bychom se jedné či druhé gramotnosti věnovali více či méně.

Při čtenářské gramotnosti jsme pracovali s příběhem, či pohádkou a matematická gramotnost se nám sama nabízela.

Snažili jsme se o to, aby se navzájem gramotnosti propojovaly.

Jen digitální gramotnost jsme opomíjeli (to jsme si mysleli, ale nebyla to pravda).

Reakce dětí na gramotnosti byla pozitivní. Zpočátku se děti učily příběhům naslouchat, dále odpovídat na otázky, vyjádřit svou myšlenku, vyprávět, co se v textu odehrálo.

Matematická gramotnost byla zařazena nenásilně, formou her. Např. třídění připravených pomůcek dle barvy, tvaru, velikosti, dále rozdělování do skupin dle počtu, určování více/méně/stejně.

Děti mají rády aktivní podílení na takových vzdělávacích činnostech.

Spolupráce s kolegy byla zprvu obtížná, ale postupem času se nám podařili i ukázkové hodiny ve třídách navzájem.

Také sdílení ověřených příběhů a pohádek, doporučení literatury a výměna názorů se zlepšila.

Vrátím se ke zmíněné opomíjené digitální gramotnosti, myslela jsem si, že máme velké rezervy a že digitální gramotnost zanedbáváme, ale není tomu tak, po návštěvě p. Splavcové a p. Břehovské jsme zjistili, že rozvíjíme i digitální gramotnost bez technologií.

Např. uspořádáváním dětských značek na magnetický domeček formou zleva – doprava, uvědomování si, co je  sloupec a co řádek.

V tomto školním roce budeme pokračovat ve spolupráci a sdílení s kolegy, připravovat více ukázkových hodin podporujících gramotnosti, vyměňování zkušeností s osvědčenými příběhy, vyměňování vypracovaného materiálu.

Na závěr bych chtěla zmínit návštěvu pracovníků NÚV p. Splavcové a p. Břehovské.

Je velmi příjemné, když přijedou odborníci na slovo vzatí a vidí gramotnosti tam, kde bychom je nehledali. „Otevřou nám oči“ a my si více uvědomujeme, co děláme správně, a na co se máme více zaměřit.

Účast v programu PPUČ nám ukázala cestu, jak cíleně využívat gramotnosti a působit na ostatní (kolegy, děti, rodiče).

Jaroslava Horáková
Školní koordinátor
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.