Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Práce s prezentacemi

Možná už jste někdy procházeli výukové materiály nebo články na internetu a hledali inspiraci na ozvláštnění své výuky. Na Metodickém portálu RVP.CZ jich najdete nepřeberné množství. Někdy také chceme pracovat s prezentací. Myslím snímky na počítači, které se promítají. Jenže jak s prezentací pracovat ve výuce? A v jakém předmětu ji využít?

Mě zaujal článek Využití prezentačních aplikací při výuce od Marka Fialy z roku 2013. Je v něm popsaný princip převrácené třídy a návrh, jak ji uskutečnit ve škole. Ve zkratce: Žáci by měli tvořit výukové prezentace na různá témata z různých oborů. Tyto prezentace by pak bylo možné využít ve škole. „Prezentace?“ Řekla jsem si a hledala jsem dál. Našla jsem článek Rozvoj komunikativních kompetencí v předmětu Informatika a informační a komunikační technologie. Autorka Petra Babková v něm popisuje vlastní zkušenosti s výukou prezentací z gymnázia. Důležité v tomto článku mi přišlo, jak je autorka hodnotila, na co všechno při tvorbě kladla důraz. Jako učitel informatiky bych vše nedokázala efektivně zhodnotit. Jazykovou stránku by určitě lépe vyhodnotil učitel českého jazyka a grafickou stránku učitel výtvarné výchovy. Tím jsem se vrátila k prvně zmíněnému článku. „Ano, výukové prezentace,“ pomyslela jsem si. To by mohlo přinést užitek všem a být řešením.

A jaké prezentační aplikace máme k dispozici? Samozřejmě prezentační editory typu PowerPoint nebo Impress. Ale pokud byste chtěli vyzkoušet něco jiného, najdete na Metodickém portálu RVP.CZ  i další články. Za všechny zmíním články Jakuba Běhounka, který popsal zkušenosti s Prezi, a Petra Němce tvořícího z prezentací mnohem komplexnější materiál k samostatnému studiu. Ale možná by bylo ještě prospěšnější nechat výběr na žácích.

Máme tedy nápad na aktivitu, pokud se spojíme s kolegy, umožníme žákům vyzkoušet, že prostřednictvím technologií dokáží udělat práci, která má účel, smysl a může i pomoci. A v neposlední řadě patří práce s prezentací k základním digitálním dovednostem.


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.