Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Projekt „KUK“ do školky – inspirace ze ZŠ a MŠ Červená Voda

Základním kamenem naší aktivity v projektu PPUČ pro tento školní rok byla tato hesla projektu:

  • „Vytváříme systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol.“
  • „Vytváříme sdílenou představu o pojetí a významu gramotností pro vzdělávání organizací akcí společného setkávání, výměny zkušeností a mapování dobré praxe v rozvoji gramotností napříč vzděláváním.“

 

 

Rozvoj pregramotností u předškoláků, příprava na vstup do ZŠ.
Vznikl projekt „KUK“ do školky.

Nakoukneme, uvidíme, odbouráme bubáky. 

Tak, která to bude?

  

Takže za rok zase, nabízí se inovace!

Přidáme projekt „HOP“ do školy

Díky tomu předškoláci lépe poznají nejen paní učitelky, ale rovněž prostředí, ve kterém se budou vzdělávat. Vždyť učení je radost a vůbec není čeho se bát ☺

Za ZŠ a MŠ Červená Voda

ŠKG  Mgr. Magda Dvořáčková a Martina Vrábelová.

„Nejsme jenom koordinátorky, ale hlavně kolegyně a především kamarádky.

Obě máme zkušenost s prací s dětmi na prvním stupni, Martina začínala také jako vedoucí školního klubu a nyní pracuje v mateřské škole. Já vyučuji žáky 1.-5. tříd. Jsem koordinátorem ŠVP ZŠ, MŠ i ŠD. Naše dlouholeté přátelství nám umožňuje chápat se navzájem, vycítit co si ta druhá myslí, dokončovat si vzájemně věty, držet spolu a táhnout za jeden provaz, což je pro nás i v profesním životě velmi důležité.

Učení a vzdělávání je proces, který vyžaduje podnětné prostředí i bezpečné zázemí. Naším cílem je vytvořit dětem a žákům takové podmínky pro vzdělávání, ve kterých se budou cítit bezpečně, bude respektována jejich individualita, povzbuzováno sebevědomí a kreativita a jsme rády, že v tom nejsme samy!“

 


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.