Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Zkusme to…

Gramotnosti – v našem případě schopnosti číst, počítat a využívat ICT techniku – jsou nezbytné nástroje pro oblast celoživotního vzdělávání. Jsou stěžejní pro všechny žáky, kteří  se učí a dále se budou učit.

Jak ale gramotnosti skutečně rozvíjet s ohledem na možnosti a předpoklady každého žáka ve společné třídě? Vždyť každý žák je jedinečný! Jinak vnímá, jinak myslí, jinak si pamatuje, jiné věci ho motivují. Jiné cíle považuje za důležité a používá k jejich dosažení rozdílné cesty. Je tohle vůbec možné?

Pro obsah konkrétních učebních činností na rozvoj gramotností to znamená, že v rámci jednotlivých aktivit by měl být uplatňován učiteli takový postup, který vede k respektování diverzity každého žáka. Ukazuje se, že řešením je připravit takové aktivity, které umožní učiteli (nebo žákovi) volit postup a obsah výuky odpovídající možnostem a předpokladům žáků. Popišme  si některé z cest (proces můžeme nazývat individualizace), jak toho lze v heterogenní třídě dosáhnout:

  • řešením je umožnit žákům v průběhu výuky volbu různých stylů učení; nabízejme možnost jednat o učebních strategiích se žáky nebo  je prostě nechme si je volit;
  • řešením je volba diferencovaných cílů vyučovacích aktivit a tedy i příprava specifických zadání tak, aby byl umožněn maximální rozvoj žákova potenciálu; předkládejme žákům diferencované učební úlohy a případně umožněme žákům sami si vybírat jejich obtížnost;
  • řešením je používat celou škálu vyučovacích metod, střídejme vyučovací metody a nevyhýbejme se ani těm skupinovým;
  • řešením je hodnotit žáky podle předem nastavených kritérií tak, aby hodnocení splňovalo především svou funkci zpětné vazby pro žáka i učitele a bylo motivující; umožněme zažít žákům úspěch tak, že volíme kritéria hodnocení, která nejsou zaměřená jen na jejich výkon.

Chcete se dozvědět víc? Zajímají vás konkrétní pedagogické postupy? Přečtěte si článek na https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21996/rozvoj-gramotnosti-zaku-v-heterogenni-tride.html/ 

…A ZKUSME TO…

 

 


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.