Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Knížka je (pořád ještě) kámoš

Česká republika dlouhodobě patří mezi čtenářské velmoce – podle posledních průzkumů přečte alespoň jednu knihu za rok 78 % obyvatel. Jak se ale psané příběhy dostávají k budoucím nejmladším čtenářům? Tuší dnešní děti vůbec ještě, co všechno patří do dortu pejska a kočičky nebo jak to dopadlo s Červenou karkulkou? Na tuto otázku jsme se rozhodli odpovědět pomocí jedné z našich nejnovějších aktivit.

V měsíci březnu jsme společně přemýšleli, jak zapojit rodiče. Po společné poradě jsme se rozhodli využít tzv. „Společného úkolu pro děti a rodiče“. Tato forma spolupráce s rodinou u nás existuje již několik let. Prostřednictvím této aktivity zapojujeme celou rodinu do např. výtvarných, pracovních či přírodovědných činností. Tentokrát jsme chtěli zapojit děti a rodiče do čtenářské aktivity. S kolegyněmi jsme nejprve sestavili text úkolu. Ze zkušeností již víme, že znění úkolu musí být jasné, krátké a srozumitelné. Každé z dětí si odneslo lístek s textem domů. Předkládám vzor textu.

Společný úkol pro rodiče a děti

Milé děti, vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás další společný úkol na téma „Kniha je můj kamarád“. Vašim úkolem bude pomoci dětem připravit krátké představení jejich nejoblíbenější knihy. Můžete použít jakoukoliv výtvarnou techniku – kreslení, malování, vystřihování, lepení, fotografie, kostýmy apod.. Děti by měly (dle věku) 2–4 větami představit svoji oblíbenou knihu (hlavní hrdina, prostředí, téma apod.). Úkol si děti spolu se svojí oblíbenou knížkou přinesou do čtvrtka 4. dubna 2019. Přejeme příjemné společné chvíle při zpracování úkolu.

Rozhodovali jsme se také, pro jakou věkovou skupinu „Společný úkol“ bude. Vznikla diskuse, zda i naši nejmladší tříletí tento úkol zvládnou. S takovým typem úkolu jsme ještě nepracovali. Nakonec bylo rozhodnuto, že tuto šanci dáme všem. Jsme dvoutřídní MŠ s 56 dětmi, třídy jsou rozděleny dle věku 2 ½ až 4 roky a 4 roky až 6 let. Dále jsme se připravovali na vlastní prezentaci – jakým způsobem a kdy. Domluvili jsme se na využití pojízdné tabule,stupínku, mikrofonu a stolku. Prezentace budou probíhat vždy během ranních činností a využijeme i režimových momentů. Nezbývalo, než čekat, jak se děti a rodiče domluví a co připraví. Na přípravu měli týden, ale již po víkendu nám děti nadšeně sdělovaly, jakou knihu budou prezentovat, jak knihu s rodiči vybírali. Někteří pro ni jeli k babičce, jiní pátrali v knihovničce. Potěšilo nás, když jedno dítě nadšeně vyprávělo, že mu maminka kvůli„Společnému úkolu“ knihu koupila. „Je to jen moje kniha!“ „Já jsem žádnou knihu doma neměl!“ Některé děti naopak pečlivě střežily svou prezentaci a ostatním nic neprozradily.

Přišel den „D“, od rána si děti přinášely své knihy a k nim potřebné rekvizity. První den bylo k prezentaci připraveno 5 dětí. Již první představení knihy Karla Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ děti velmi zaujalo. Julinka si přinesla ke knize velký hrnec s vařečkou, plyšového psa. Namalované, vystříhané a na špejli nalepené všechny ingredience potřebné k přípravě dortu. Nejprve Julinka všem vysvětlila, proč má tuto knihu ráda. Představila hlavní postavy knihy – namalovala je dětem na čtvrtku. Poté s mikrofonem v ruce bravurně převyprávěla dětem pohádku „Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“. Využila všechny připravené rekvizity. Děti překvapivě velmi pozorně naslouchaly a na závěr Julinku odměnily bouřlivým potleskem. Následovaly další prezentace knih. „Dášenka“ Karla Čapka. Lukáš nám nadšeně vyprávěl, že tuto knihu měla ráda i jeho babička a také maminka. Na knize bylo již znát, že prošla třemi generacemi, ale v žádném případě nebyla zničená a roztrhaná. Lukáš dětem také řekl, že ji má velmi rád. Děti tak poznaly, že ten, kdo rád čte, si knih váží a neničí je. Petr je malý kutil a pro prezentaci společně s tatínkem připravil z papírové krabice skládací pohádku „Tři prasátka“. Ohromil nás i svou prezentací – skvělé vyjadřování. Druhý den pokračovaly prezentace dalších knih. Po prezentaci jsme ve vstupní hale připravily prostor, kde se knihy i s rekvizitami vystavovaly. Velmi nás potěšila míra zapojení rodičů – ze třídy „Sluníček“, kde jsou děti od 4 do 6 let, připravilo prezentaci všech 28 dětí! U mladších se zapojilo 18 dětí. Napjatě jsme čekali i na prezentaci knih těch nejmladších. Výsledek byl velmi překvapivý. Děti představily ostatním různé typy knih – od leporela po encyklopedie. Barborka přišla v kostýmu Červené Karkulky a samozřejmě nechyběl košíček s bábovkou a vínem. Nezapomněla děti upozornit, že to víno je jen „jako“! Prezentace probíhaly ve třídách téměř 14 dní.

Během této doby také probíhala živá diskuse mezi rodiči – získávali inspiraci ve vstupní hale, kde byly knihy a rekvizity vystaveny. Děti jim při příchodu i odchodu nadšeně o knihách vyprávěly, jakou by chtěly, která se jim líbila. Jedna z maminek se nás přišla i zeptat, zda je normální, že knihu čtou již po třetí a dcera ji neustále při večerním čtení vyžaduje!

Velmi nás potěšila reakce dětí, ale i rodičů. Bylo obdivuhodné, s jak se se „Společným úkolem“ vypořádali, ale i jaké byly ohlasy. Vystoupení dětí jsme individuálně zaznamenali na přenosné paměťové zařízení a na vyžádání dali k dispozici rodičům. Měli tak možnost zhlédnout, jak děti prezentaci zvládly. Tuto možnost využilo pět rodičů. Přišli nám poděkovat za skvělý nápad – celá rodina byla nadšena.

My jsme našli další čtenářskou aktivitu, která nadchla nejen děti a rodiče, ale i nás. Přinesla nám mnoho překvapivých chvil, kdy děti, které se jinak při činnostech zvláště neprojevují, naplno vynikly při prezentaci knihy.

Bc. Dagmar Malečková
Mateřská škola Kraslice


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.