Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Základní škola a Mateřská škola Povrly – od roku 2001 tréninkové centrum Začít spolu

Základním pilířem naší školy je program Step by step. Nosnou myšlenkou pak je respekt k individualitě žáků, k jejich schopnostem a dovednostem. Snahou všech účastníků vzdělávacího procesu je zapojení žáků do výuky a jejich vedení ke spolupráci v centrech aktivit na prvním stupni a jejich návaznost na stupni druhém. Za podstatné nepovažujeme kvantitu znalostí a dovedností, ale spíše jejich kvalitu, uplatnění v dalších náročných situacích, soustřeďujeme se na cestu, jež musí děti urazit. Snažíme se být pro ně průvodci na této náročné cestě.

Vztahy s žáky jsou založeny na systému provázaných hodnotících a hlavně sebehodnotících prvků, mezipředmětových vztahů, na rozvoji gramotností napříč předměty.

Mezi nástroje zmíněné výše ve velké míře patří spolupráce s rodinou, snažíme se téměř „odbourat“ hromadné rodičovské schůzky, inklinujeme k tzv. schůzkám mezi „šesti“ očima, kde společně hodnotíme výsledky práce dítěte v daném období.

Náš vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).

Podobné myšlenky se snažíme vtisknout pedagogům v naší přidružené MŠ.

Jsme pyšní, že se v konkurenci škol celé ČR naše děti neztrácí a že dosahujeme výborných výsledků v různých typech srovnání práce na školních i mimoškolních projektech:

Ekoškola (Eco-Schools) – program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity (několikanásobná obhajoba tohoto titulu).

Etická výchova, o. p. s. udělila dne 1. 6. 2014 pod záštitou MŠMT ocenění Etická škola stříbrného stupně.

Odborná komise, jako první základní škole v ČR, nám udělila ocenění Finančně gramotná škola zlatého stupně

Proč se k nám podívat?

V poslední době se objevují hlasy, že vše zlé pochází ze státních škol. Bohužel, velice často k těmto názorům dodávají váhu hlavně někteří pedagogové, kteří se schovávají za nedostatečným finančním ohodnocením a rezignují na základní vrcholy pedagogické práce – učit „jinak“, učit kvalitně, učit lépe, učit s radostí.

Netvrdíme, že jsme našli recept, ale myslíme si, že na naší práci jsou vidět právě tyto prvky a snahy.

Chceme sdílet své zkušenosti.

Chceme se společně setkávat a dodávat si zpětnou vazbu, co se vede, co je neproduktivní cesta. Rádi se sdílením zkušeností obohatíme. Chceme se ptát na podstatné otázky. Chceme na ně společně hledat odpovědi. Chceme odbourat nesmyslné prvky hodnocení a klasifikace žáků. Chceme si vybírat cesty, které mají smysl, i když vedle leží cesty, jež se jeví jako snazší.

Právě proto jsme otevřeni novým myšlenkám, stejně jako novým sborovnám a pedagogickým sborům.

Co u nás můžete vidět:

  • Ucelený program Začít spolu v mateřské škole.
  • Ucelený program Začít spolu na 1. stupni – ranní kruhy, centra aktivit, spolupráci dětí, asistentů a pedagogů, závěrečné hodnotící kruhy. 
  • Prvky programu Step by Step na 2. stupni.
  • Nové způsoby hodnocení žáků.
  • Propojení předmětů, mezipředmětové vztahy.
  • Hejného matematiku (od 1. do 7. ročníku).
  • Rozvoj všech typů gramotností napříč předměty.
  • Přátelskou atmosféru.
  • Slušné děti.

Přečtěte si také reflexi z návštěvy ZŠ Povrly.

Těšíme se na Vás

Anna Černohlávková a Klára Dobošová


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.