Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

I dějepis umí učit čísla a geometrii

Čtenář asi nevěřícně zakroutí hlavou. Jak může dějepis rozvíjet matematickou gramotnost ve výuce školního dějepisu? A přece je to tak a zcela významně. Nové pojetí dějepisu se neopírá o výklad jen tzv. velkých, tedy především politických dějin, ale prezentuje i „malé dějiny“, dějiny tzv. všední každodennosti. Ty představují dobový sociální, hospodářský, kulturní a technický společenský život mířící často i do rodinných kronik. Právě zde dochází při různých aplikacích k rozvoji schopností a dovedností žáků chápat a sestavovat časová schémata – časové osy, chronologické řady, číselné tabulky, nejrůznější grafy.

S čísly, s jejich využitím a také s údaji o přírodních, hospodářských a technických vědách žáci pracují rovněž v tématech o významných osobnostech v historii přírodních věd, matematiky, fyziky, astronomie apod. Učí se časově synchronizovat důležité dobové události národních a světových dějin, životy významných osobností v dějinách, rozumět statistickým údajům pro hodnocení vývoje ekonomiky. Učí se vnímat generační odstupy ve své rodině k uplynulým událostem, přepočítávat historické fyzikální a matematické jednotky, míry, váhy, ceny důležitých výrobků a peněžní prostředky vzhledem k dnešní realitě.

Speciální příležitostí k rozvoji matematické gramotnosti jsou přepočet měřítek historických map a aplikace v konkrétní oblasti dějin – například použití geometrie ve službách architektury při stavbách egyptských pyramid, gotických katedrál, renesančních paláců, v tvorbě plánů barokních parků, dopravních cest apod. Využití četných hologramů, nejrůznějších animací, sekvencí, simulací a vizualizací spojuje ve výuce dějepisu podporu matematické a digitální gramotnosti. Žáci si jejich prostřednictvím snadněji fixují určité konkrétní historické situace a chronologické údaje, orientují se v čase, a na druhé straně mohou chápat vliv přírodních věd a techniky na pokrok lidské společnosti. Lze tedy říci, že ve vzdělávacím procesu tvoří dějepis a matematika nerozlučný pár.

Další inspiraci na podporu matematické, ale i čtenářské a digitální gramotnosti, a také příklady modelových úloh, naleznete na odkazech:


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.