Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Žáci jako lovci zvuků a hluků

Různé zvuky nás obklopují doslova na každém kroku. Jen stěží dnes najdeme místo, kde je naprosté bezzvučí. Některé zvuky jsou nám příjemné, jako například ptačí zpěvy, některé jsou ale už méně příjemné. Rostoucím problémem především v okolí velkých měst je znečištění hlukem, které je spojováno s řadou zdravotních problémů. Nechme žáky, aby se stali lovci hluků (,,Noise Hunters“) a vlastní aktivitou zkoumali, zpracovávali a vyhodnocovali přítomnost různých zvuků a hluků v okolí jejich školy a bydliště.

Aktivitu vhodnou pro žáky na druhém stupni je vhodné zařadit do biologie člověka, případně do výchovy ke zdraví či do projektové výuky v rámci environmentální výchovy. Žáci budou v rámci aktivity samostatně získávat, zpracovávat a interpretovat výzkumná data za použití dostupných digitálních technologií a s jejich pomocí analyzovat možné zdroje nadměrného hluku v okolí, ve kterém žijí. Aplikací zaměřených na zjišťování hlasitosti zvuku je ke stažení zdarma poměrně velké množství a řada z nich disponuje i dalšími funkcemi, které žáci při ,,lovení“ hluků využijí. V tomto učitel může žáky nechat, pro daný účel vyhledat dostupnou aplikaci, kterou pak pro skupinovou práci využijí. Případně je možné žákům některé aplikace představit a nechat je vybrat vlastní apku, se kterou budou hluk a zvuk zkoumat.

Pokud vás zajímá, jak je možné to uchopit ve výuce, podívejte se na článek: Zvuky kolem nás.


    hodnotil 1 uživatel

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.