Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Tvorba interaktivního herbáře ve 4. třídě

Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k venkovní exkurzi, přičemž pomocí mobilní aplikace poznávali rostliny v okolí školní budovy. Tato aplikace jim umožnila rostliny pojmenovat a uložit si je do telefonu. V příloze je ukázka dané mobilní aplikace PlantNet.

Celý článek najdete na https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22577/tvorba-interaktivniho-herbare.html/


Aktivity na téma ročního období

Roční období je téma, které děti provází v mateřské i na základní škole po celý školní rok. V tomto příspěvku Zuzana Tascas představuje nenáročné, na sebe volně navazující aktivity, které lze v mateřské škole realizovat s dětmi všech věkových skupin.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22583/ROCNI-OBDOBI.html/


Je možné využít blogování ve výuce?

Kolegyně Lída Kovaříková ve svém článku shrnuje rozdílné úhly pohledu na tvorbu blogu. Za nás určitě zajímavý námět do hodin jakéhokoliv předmětu, nemyslíte? 
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22673/RUZNA-POJETI-SKOLNICH-BLOGU.html


Společenství praxe – online setkání pro učitele

Další společenství praxe mají své termíny: 

Společenství praxe Český jazyk a literatura: 25. 11. 2020 | 10:00–13:00 | online, 
Společenství praxe Umění a kultura: 1. 12. 2020 | 11:00-13:00 | online, 
Společenství praxe Člověk a společnost: 8. 12. 2020 | 10:00–13:00 | online, 
Společenství praxe 1. stupeň: 10. 12. 2020 | 13:00–17:00 | online,
Společenství praxe Člověk a svět práce: 14. 12. 2020 | 13:30-16:30 | online.
Přihlašovat se je možné na tomto odkazu gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-podzim-2020.

 

 


Jak pracovat s výstupy gramotnosti u dětí a žáků v MŠ a ZŠ

Vytvořili jsme pro vás krátký videonávod na to, jak:
- pracovat s publikacemi,
- jak pracovat s očekávanými výsledky učení v matematické, čtenářské či digitální gramotnosti,
- jak pomocí nich plánovat vaši výuku,
- jak díky nim sledovat pokrok v rozvoji gramotností vašich dětí a žáků.

https://www.youtube.com/watch?v=YYpGsr3iCiQ&t=81s


8. Minikonference odborných panelů – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Srdečně vás zveme na 8. minikonferenci matematické gramotnosti. Konference se bude konat 23. 11. 2020 od 14:00–16:00 přes MS Teams. Přihlásit se můžete na tomto odkazu: https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni.

Pojďte společně s námi zjistit, kde berou vaši kolegové inspiraci pro svou výuku. Setkejte se se Slávkem Horou, Petrou Boháčkovou, Štěpánkou Baierlovou, Jitkou Rambouskovou, Hankou Splavcovou a dalšími.

 

 


Jak propojit robotickou pomůcku s anglickým jazykem a vlastivědou?

Jak může učitel s využitím robotické pomůcky zábavným způsobem procvičit se žáky používání přítomného času prostého v angličtině a propojit výuku angličtiny s vlastivědou (téma vánoční zvyky). Zajímavá aktivita rozvíjela čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost. Víc informací s obrázky najdete na této adrese: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22395/POVIDANI-O-VANOCNICH-TRADICICH-V-ANGLICTINE-S-VYUZITIM-OZOBOTU.html/.


Jak s dětmi ve školce probírat aktuální covid situaci?

Příspěvek nabízí inspiraci, jak pomocí různorodých činností, společných diskuzí a tematických říkadel s dětmi sdílet a vyjadřovat zážitky z doby uzavření mateřské školy z důvodu epidemiologické situace a vést je k respektu k dané situaci. Přináší inspiraci, jak pracovat se zmírněním přílišných obav či strachů, které mohou v takových situacích u dětí vznikat. V závěru příspěvku je popsáno, jak některé činnosti přispívají k rozvoji gramotností u dětí v předškolním věku.

Celý článek najdete na této adrese: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22669/S-BACILEM-VIREM-SI-PORADIME.html/.


Praktický článek pro rozvoj gramotností v hodinách fyziky

Jak by se dala rozvíjet matematická, čtenářská nebo digitální gramotnost v hodinách fyziky? 

K tomu vám dá zajímavý námět paní Vendula Hráčková se svým článkem Gravitační síla – tíhové zrychlení.

Celý příspěvek »


Rozvoj gramotností v hodinách chemie

Možná jste si někdy říkali, jak rozvíjet čtenářskou nebo digitální gramotnost v hodinách chemie. PhDr. Martina Černá vám ve svém článku nabídne zajímavou aktivitu přímo do výuky. Tato aktivita je vhodná pro 2. stupeň ZŠ (8. ročník).

Celý příspěvek »